Drone of duiker bij een onderwaterinspectie

Bij oQuay gebruiken we regelmatig een onderwaterdrone tijdens een onderwaterinspectie. Door een onderwaterdrone te gebruiken, krijgt u een overzichtelijk en helder beeld van de status…

Lees verder

De 5 grootste valkuilen van risicomanagement bij het beheren van assets

Risico’s managen: iets wat zo subjectief is toch objectief meetbaar maken om beslissingen te kunnen nemen. We zijn het er allemaal over eens dat het…

Lees verder

RAMS-analyse

Binnen de infrastructuur bouwen we bruggen, sluizen, wegen en nog meer objecten om van A naar B te komen. Om ervoor te zorgen dat we…

Lees verder

Welke sonartechniek brengt de staat van uw object onder water nou het beste in beeld?

Om als beheerder uw objecten effectief, maar vooral efficiënt te kunnen onderhouden, heeft u inzicht nodig. Inzicht in de technische staat van al uw objecten.…

Lees verder

Een dag mee met oQuay

Bij oQuay voeren we inspecties uit aan waterbouwkundige constructies. Deze worden ook wel kunstwerken genoemd en nee dat zijn niet de schilderijen die bij u…

Lees verder