Onderwaterinspectie met imaging sonar

Als beheerder bent u ook verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van uw areaal. Een tijdige inspectie stelt u in staat om te bepalen of en wanneer er onderhoud uitgevoerd moet worden. Heeft u een onderwaterinspectie laten uitvoeren, maar onduidelijke inspectiebeelden gekregen? Dan helpen wij u met onze imaging sonar aan heldere inspectiebeelden en een gedegen rapportage. Wij helpen u aan de informatie en adviezen die u nodig heeft om uw strategie te bepalen.

Onderwaterinspecties aan kunstwerken

Bij oQuay voeren we onderwaterinspecties uit aan diverse kunstwerken, bijvoorbeeld: 

 • Kademuren
 • Keermuren
 • Walmuren
 • Oeverconstructies
 • Stalen damwand
 • Bruggen
 • Sluizen
 • Stuwen
 • Havens
 • Duikers
 • Buispalen

Onderwaterinspecties door oQuay

Om een goed beeld te krijgen van de situatie onder de waterlijn, maken wij gebruik van imaging sonar. Hoe werkt imaging sonar? Sonar werkt met geluidsgolven in plaats van met lichtgolven. Lichtgolven hebben hele hoge frequenties en kunnen daarom niet ver doordringen in water. Het is niet voor niks donker onder water. Deze geluidsgolven zijn 2.000 keer langer dan zichtbaar licht, daarom dringen deze in troebel water verder door dan lichtgolven. De sonar projecteert een bundel geluidsgolven op het object en converteert de weerkaatsing van het geluid in digitale videobeelden. U kunt nu zien onder water.

Wij kunnen op drie manieren onderwaterinspecties uitvoeren:

 1. Onderwaterinspecties met een onderwaterdrone (ROV)
 2. Onderwaterinspecties met een hydrone
 3. Onderwaterinspecties met een boot

Op welke manier de onderwaterinspectie wordt uitgevoerd, is afhankelijk van het soort kunstwerk dat geïnspecteerd moet worden, de grootte ervan en de bereikbaarheid. 

Onderwaterinspecties met een onderwaterdrone (ROV)

De onderwaterdrone zetten we in bij inspecties waarbij het puur om het onderwaterbeeld gaat. Vaak gaat het dan om locaties waar nu nog een traditionele duikinspectie wordt uitgevoerd. We zetten onze onderwaterdrone ook in op locaties die niet of moeilijk bereikbaar zijn voor een menselijke duiker. Naast dat een onderwaterdrone een veilig alternatief is voor een duiker, levert een onderwaterinspectie met de onderwaterdrone een scherp beeld van de status van uw kunstwerk. Lees hier meer over inspecties met een onderwaterdrone.

Onderwaterinspecties met een boot

Heeft u meerdere kilometers kade- en / of oeverconstructies die geïnspecteerd moeten worden? Dan doen wij een onderwaterinspectie met een boot. Met de boot kunnen wij gemakkelijk op een langere afstand een onderwaterinspectie uitvoeren. De onderwaterinspectie wordt volledig vanaf het water uitgevoerd, waardoor het wegverkeer geen last heeft van de inspectie. 

Onderwaterinspecties met een hydrone

Voor de inspecties die tot een paar honderd meter oppervlakte beslaan, zetten we de hydrone in. Door zijn grootte is de hydrone goed in te zetten op lastig te bereiken locaties. Moet de onderwaterinspectie uitgevoerd worden over meerdere locaties? Ook dan is de hydrone de juiste manier om de onderwaterinspectie uit te voeren. De hydrone staat in verbinding met de oQuay-bus. Via meerdere monitoren volgen en regisseren we de opnames van de hydrone. Zo zorgen we ervoor dat we ten alle tijden uw object scherp in beeld hebben. 

Het (efficiënte) resultaat telt

Onze werkwijze sluit de inzet van duikers niet uit. De sonar kan namelijk niet prikken of voelen, maar de duiker heeft meestal weer beperkt zicht onder water. Door samen te werken creëren we een efficiënt resultaat. Wij kunnen heel gericht bepalen op welke locaties een duikinspectie zinvol is. Onze duiker kan vervolgens de duikinspectie uitvoeren en zo het inspecteren complementeren. Voor het uitvoeren van duikwerkinspecties werken wij samen met Div-ing. de Boer.

Lees hier meer over de onderwaterdrone versus de duiker bij een onderwaterinspectie. 

Een onderwaterinspectie aanvragen?

Wilt u meer informatie of een onderwaterinspectie laten uitvoeren door oQuay? Neem telefonisch contact op via 0592 203 661 of via het onderstaande contactformulier.

Neem contact op