Als beheerder bent u ook verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van uw areaal. Een tijdige inspectie stelt u in staat om precies te weten of en wanneer er onderhoud uitgevoerd moet worden. Heeft u een onderwaterinspectie laten uitvoeren, maar troebele inspectiebeelden gekregen? Dan helpen wij u met onze imaging sonar aan heldere inspectiebeelden en een gedegen rapportage. Wij helpen u aan de data en adviezen die u nodig heeft om uw strategie te bepalen.

Onderwaterinspecties aan kunstwerken

 • Kademuren
 • Keermuren
 • Walmuren
 • Oeverconstructies
 • Damwand
 • Bruggen
 • Sluizen
 • Stuwen
 • Havens
 • Duikers
 • Buispalen

Onderwaterinspecties door oQuay

Om een goed beeld te krijgen van de situatie onder de waterlijn, maken wij gebruik van imaging sonar. Hoe werkt imaging sonar? Sonar werkt met geluidsgolven in plaats van met lichtgolven. Lichtgolven hebben hele hoge frequenties en kunnen daarom niet ver doordringen in water. Het is niet voor niks donker onder water. Deze geluidsgolven zijn 2.000 keer langer dan zichtbaar licht, daarom dringen deze in troebel water verder door dan lichtgolven. De sonar projecteert een bundel geluidsgolven op het object en converteert de weerkaatsing van het geluid in digitale videobeelden. U kunt nu zien onder water.

Wij kunnen op drie manieren onderwaterinspecties uitvoeren:

 1. Onderwaterinspecties met een boot
 2. Onderwaterinspecties met een hydrone
 3. Onderwaterinspecties met een onderwaterdrone

Onderwaterinspecties met een boot

We maken opnames met de boot als het om grotere hoeveelheden of langere lengte gaat. Denk hierbij aan bijvoorbeeld meerdere kilometers kade- en of oeverconstructies. Het grote voordeel van de boot dat we veel meters per dag kunnen maken. We doen de inspectie volledig vanaf het water en veroorzaken geen overlast voor wegverkeer.

Onderwaterinspecties met een hydrone

De hydrone is uitermate geschikt voor kleinere hoeveelheden (tot een paar honderd meter) die verspreid liggen over meerdere locaties en niet of moeilijk bereikbaar zijn met de inspectieboot.

We parkeren onze inspectiebus naast het water en laten de hydrone eenvoudig te water. In de bus kunnen we via meerdere monitoren de opnames van de hydrone volgen en regisseren.

Onderwaterinspecties met een onderwaterdrone

De onderwaterdrone zetten we in bij inspecties waarbij het puur om het onderwaterbeeld gaat. Vaak gaat het dan om locaties waar nu nog een traditionele duikinspectie wordt uitgevoerd. We kunnen onze onderwaterdrone ook inzetten op locaties die niet of moeilijk bereikbaar zijn voor een menselijke duiker. Het inspecteren met behulp van de onderwaterdrone is dan het veilige alternatief.

Het (efficiënte) resultaat telt

Onze werkwijze sluit de inzet van duikers niet uit. De sonar kan namelijk niet prikken of voelen, maar de duiker heeft meestal weer beperkt zicht onder water. Door samen te werken creëren we een efficiënt resultaat. Wij kunnen heel gericht bepalen op welke locaties een duikinspectie zinvol is. Onze duiker kan vervolgens de duikinspectie uitvoeren en zo het inspecteren complementeren.

Een onderwaterinspectie aanvragen?

Wilt u meer informatie of een onderwaterinspectie laten uitvoeren door oQuay? U kunt ons telefonisch bereiken op 0592 203 661 of laat uw gegevens achter via de contactpagina.