drone of duiker bij onderwaterinspectie header

Bij oQuay gebruiken we regelmatig een onderwaterdrone tijdens een onderwaterinspectie. Door een onderwaterdrone te gebruiken, krijgt u een overzichtelijk en helder beeld van de status van de constructie onder water. Nog niet bij iedereen zijn de voordelen van een onderwaterdrone bekend. Daarom wordt een inspectie vaak door een duiker uitgevoerd.

In beide gevallen wordt inzichtelijk gemaakt wat de stand van zaken is onder water en wordt inzicht verkregen in het eventuele onderhoud dat nodig is. Toch is het aan te raden om het onderzoek te laten uitvoeren met een onderwaterdrone. Wat is het voordeel van een onderwaterdrone? En hoe kan een traditionele duikinspectie een onderwaterdrone versterken? We vertellen er meer over in dit artikel.


Direct lezen:


Onderwaterinspectie met sonar


Voordat we dieper ingaan op de voordelen van zowel een onderwaterdrone als een duikinspectie, is het goed om te weten hoe een onderwaterinspectie met onderwaterdrone werkt. Bij een onderwaterinspectie maken wij gebruik van imaging sonar.  De imaging sonar zendt geluidsgolven uit en de weerkaatsing van het geluid wordt geconverteerd naar videobeelden. Omdat geluidsgolven langer zijn dan lichtgolven hebben ze een groter bereik en kunnen we dus meer zien. Op deze manier kunnen we een helder beeld geven van de status onder water.

Inspectie met onderwaterdrone


Zoals gezegd, maakt onze onderwaterdrone gebruik van sonar. Door beheerste, vloeiende besturing van de onderwaterdrone en het grotere bereik van de geluidsgolven dat omgezet wordt in beelden, krijgt u een scherp beeld van wat er onder water gebeurt. Een video gemaakt door een duiker laat zich in veel gevallen moeilijker interpreteren. Door het troebele water en de schokkerige  bewegingen van de duiker is het lastig om u te oriënteren en de beelden te duiden. Zie de video voor een voorbeeld van de twee beelden naast elkaar.

Daarnaast is het gebruik van een onderwaterdrone veiliger omdat er geen mensen in het water nodig zijn. Ook levert onze onderwaterdrone geen overlast op voor eventuele scheepvaart. Door het formaat van de onderwaterdrone, kan de drone op plekken komen waar een duiker niet bijkomt. Hierdoor worden locaties in beeld gebracht die wellicht anders niet geïnspecteerd zouden worden.

Inspectie met duiker


U kunt er ook voor kiezen om een onderwaterinspectie door een duiker te laten uitvoeren. Het voordeel van een duiker is het menselijke aspect; een duiker kan de zintuigen gebruiken om het onderzoek uit te voeren. Door te voelen en te prikken kan een duiker veel te weten komen.

Het nadeel is dat een belangrijk zintuig onder water niet optimaal werkt, namelijk het zicht. Daarbij is het soms lastig te bepalen waar een duiker zich precies bevindt, de referentie naar een nulpunt ontbreekt vaak.

Niet-destructief onderzoek met een duiker

Er zijn diverse inspecties die u door een duiker kunt laten uitvoeren. Dit zijn bijvoorbeeld niet-destructieve onderzoeken (NDO). Onder een niet-destructief onderzoek worden onderzoekstechnieken bedoeld waarbij de kwaliteit van een object wordt ingeschat, zonder dat het object wordt beschadigd. Voorbeelden van dergelijke onderzoeken zijn houtonderzoek, kernboringen en staaldiktemetingen.

Krachten bundelen


Zowel een inspectie met onderwaterdrone als met een duiker hebben voordelen. De twee manieren van inspecteren sluiten elkaar echter niet uit; ze kunnen elkaar juist versterken. De onderwaterdrone kan via sonar een helder en overzichtelijk beeld geven. Op basis daarvan kan een duiker ingezet worden om bepaalde locaties gerichter te onderzoeken. Zodoende worden de krachten van de onderwaterdrone en de duiker efficiënt en effectief ingezet.

Hiervoor werken we geregeld samen met Div-ing. de Boer. Zij zijn gespecialiseerd in inspecties onder water en beschikken over een grote kennis van diverse constructies. Zodoende krijgt u een compleet beeld van de bestaande en toekomstige (onderhouds)toestand van de constructie.

Drone en duiker onderwaterinspectie oquay

Een onderwaterinspectie aanvragen

Heeft u een waterbouwkundig object en wilt u weten wat de staat van de constructie is? Dan kunnen wij een onderwaterinspectie voor u uitvoeren. Desgewenst combineren wij onze onderwaterdrone met een vakkundige duikinspectie. Wij kunnen specifieke vragen die u heeft opnemen in de rapportage. Neem gerust contact met ons op via 0592 203 661 of het onderstaande contactformulier.

Neem contact op