Valkuilen van risicomanagement bij het beheren van assets

Risico’s managen: iets wat zo subjectief is toch objectief meetbaar maken om beslissingen te kunnen nemen. We zijn het er allemaal over eens dat het lastig is om een risico goed te definiëren, te bepalen wat de gevolgen kunnen zijn en te besluiten welke risico’s we willen voorkomen. In dit artikel geven wij u de vijf grootste valkuilen van risicomanagement bij het beheren van assets. Lees hier over de gevolgen van deze valkuilen, maar ook onze vier gouden tips om risicomanagement efficiënt in te zetten voor uw objecten. 


Direct lezen:


De benadering van risico’s

In de praktijk zijn er bij het beheren van assets (objecten) twee natuurlijke manieren om risico’s te benaderen. Namelijk Engineering Exellence en Run to Failure. Twee uitersten als het aankomt op risicomanagement.

Engineering Excellence

Bij deze benadering wordt het risico gemeden koste wat het kost. De mogelijke gevolgen van dit risico zijn enorm of de beheerder voelt zich zo verantwoordelijk voor het risico dat een overkill aan maatregelen en/of onderhoud ontstaat.

Run to Failure

Bij deze benadering is het risico geaccepteerd. De mogelijke gevolgen van dit risico zijn klein of de beheerder voelt zich niet verantwoordelijk (genoeg) voor het eventuele risico. Een tekort aan maatregelen of te weinig onderhoud ligt op de loer.

Het optimum van goed risicomanagement ligt ergens tussen deze extremen. Maar waar?

Valkuilen risicomanagement objectbeheer

 

De 5 valkuilen van risicomanagement bij het beheer van objecten

Doordat risico’s subjectief zijn leidt dit in de praktijk tot veel uitdagingen onder de beheerders. Dit heeft als gevolg dat wij deze vijf valkuilen vaak tegenkomen. Wij hebben deze verzameld zodat u als beheerder een valkuil kunt herkennen en er niet instapt. 

1. Het is heel makkelijk om het heel moeilijk te maken

Mogelijke risico’s vinden is niet makkelijk. De een ziet er nog meer dan de ander. Ook het analyseren van de mogelijke consequenties van de risico’s is een lastige taak. Het is ontzettend makkelijk om risicomanagement heel moeilijk te maken. Niemand weet meer waar het over gaat. Gevolg: de toegevoegde waarde van risicomanagement voor het asset wordt minimaal. 

2. Koste wat het kost worden alle risico’s gemeden

Alle risico’s zijn in kaart gebracht en de beheerder neemt zijn natuurlijke positie in: volledige mijding van alle mogelijke risico’s. Koste wat het kost wordt het risico voorkomen en de beheerkosten rijzen de pan uit. Van efficiënt risicomanagement is al lang geen sprake meer. 

3. Asset managers zijn het over veel dingen oneens

De asset managers (of beheerders) zijn het over veel zaken niet eens. Eigenlijk gaan ze al niet lekker van start. Ook de vraag ‘Wat is een risico?’ leidt tot problemen. Om nog maar te zwijgen over hoe een risico getoetst moeten worden of het risicomanagementproces eruitziet. Heel lastig wanneer er tal van risico’s te definiëren zijn voor één object. Hoe moeten de beheerders er dan in slagen om de risico’s van ál hun objecten te managen? Dit leidt ertoe dat in de praktijk risico’s voor alle objecten wel worden geïnventariseerd, maar daar stokt het proces dan. Een variant hierop is dat er naast inventarisatie ook optimalisatie plaatsvindt, maar dit beperkt zich dan tot enkele objecten en niet de gehele portefeuille van de beheerder.  

4. Er wordt te lang gezocht naar de objectieve waarheid

De beheerders blijven maar in gesprek, want ze blijven het oneens met elkaar. Valkuil is dat ze eeuwig met elkaar praten en zoeken naar dé objectieve waarheid. Nou we zullen het grote geheim onthullen: deze is er namelijk niet. Wij zien risico’s namelijk als het proberen inkaderen van de werkelijkheid. En is de werkelijkheid een en al structuur en objectiviteit? Nee, absoluut niet. Soms is het objectief, soms volledig subjectief en vaak ligt het in het midden. Gevolg is dat beheerders verzanden in de risico’s en de oplossing zoeken op microniveau. Die oplossing wordt uiteraard niet gevonden en er wordt gekozen voor het kwalitatief meewegen van de risico. Cijfers ontbreken en het risicomanagement is volledig subjectief.

5. Er worden complexe oplossingen bedacht

Om toch spijkers met koppen te kunnen slaan, gebruiken beheerders complexe systemen om de risico’s te managen voor hun assets. Een systeem voor alle objecten, die alle risico’s op systematische wijze beoordeeld, maatregelen ontwikkeld voor kritieke faalmodes én dit ook nog eens onderbouwd met bijpassende beheerskosten. De uitkomst voor álle uitdagingen? Nee helaas niet. Een complex systeem is niet altijd een effectieve oplossing. In het systeem worden veel risico’s beoordeeld, wat het onoverzichtelijk maakt. Ook wordt er gesproken in een technische taal, die de beslisser vaak niet spreekt. Al met al is er weinig aandacht voor de risico waarneming van de beslissers. In hoeverre ondersteunt dit systeem dan het risicomanagementproces? 

Input vs output risicomanagement

De grote gevolgen van deze valkuilen

1. Er wordt niet voldaan aan de kern van risicomanagement 

In de basis hebben al deze valkuilen één groot gevolg: er wordt niet voldaan aan de kern van risicomanagement. Want risicomanagement is namelijk het systematisch in kaart brengen van de risico én het nemen van een besluit over de beheersmaatregelen. Alleen dat besluit blijft vaak uit, dus is er geen sprake van volledig risicomanagement. 

2. Inefficiënt asset management

Het doel van asset management is om waarde te realiseren uit assets. Gaat er veel tijd zitten in het proces van risicomanagement? Wordt koste wat het kost gekozen voor totale risicomijding? Of wordt er gebruik gemaakt van (te) complexe systemen? Dan maakt dit het beheer duurder dan nodig en is er geen sprake van efficiënt beheer van assets. In hoeverre kunnen we dan nog spreken van het realiseren van (maximale) waarde uit deze assets? 

Efficiënt risicomanagement voor effectief objectbeheer

 

De oplossingen voor efficiënt risicomanagement

Risicomanagement lijkt in de theorie eenvoudig uit te voeren, maar in de praktijk ligt dat anders. De beheerder staat voor veel uitdagingen als het aankomt op risico- en asset management. Toch zijn er manieren waarop u door effectief risicomanagement uw objecten efficiënt kunt beheren. 

1. Ken de risico’s en besluit welk risico precies vermeden moet worden

Niet ieder risico heeft dezelfde gevolgen en het voorkomen van het ene risico, sluit het andere risico in sommige gevallen uit. Een praktisch voorbeeld is het struikelrisico voor voetgangers bij een hoogteverschil in de aansluiting tussen brug en verharding.

Wat is het probleem dat u wilt vermijden? 

Risicopreventie asset management

2. Maak het alleen moeilijk als het nodig is

Tsja, wanneer is het dan nodig om het moeilijk te maken? Een goede tip hiervoor: gebruik de gevoeligheidsanalyse. Als hieruit blijkt dat er meer details toegevoegd moeten worden, doe dat dan pas. Vaak blijkt dat eenvoudige en pragmatische oplossingen voldoende zijn. 

3. Neem de kosten mee in de beoordeling 

Even terug naar de kern van asset management: het realiseren van maximale waarde uit assets. Dat is heel simpel: er moet meer waarde gecreëerd worden dan dat het onderhoud kost. Een pragmatische manier om dit te doen is de kosten meenemen in de beoordeling van de risico’s. Er kan lang nagedacht worden over wat een risico is en het liefst wordt alles vermeden, maar wat mag dit dan kosten? Als een inbraakverzekering € 1.000.000 kost, is een alarminstallatie die inbraak voorkomt een goedkopere oplossing. Dan wordt dat het risico dat we willen mijden.

4. Ontwerp een goed risicomanagementproces 

Een goed ontworpen proces levert meer op dan een complex en duur systeem. Bij een goed proces wordt het systeem ondersteunend, bij een slecht proces wordt het systeem leidend. Dit beperkt het proces en bevordert de output niet. 

Uit onderzoek blijkt dat als er een goed risicomanagementproces is ontworpen, met relatief simpele methodes kan een beheerder zo’n 20 tot wel 30% van de kosten reduceren

Onze frisse blik op uw assets?

Bent u beheerder van assets en wilt u meer weten over efficiënt risicomanagement om uw objecten effectief te beheren? Bij oQuay inspecteren wij uw natte kunstwerken en voorzien wij u van gedegen rapportages om asset management eenvoudiger te maken.

Neem contact op