Professioneel beheer vraagt om professioneel inzicht

van data naar inzicht

oqu-videomapping

Inspecties

Boven water, onder water of boven én onder water helder in beeld met behulp van innovatieve technieken. 

 • Kademuren
 • Keermuren
 • Walmuren
 • Beschoeiingen
 • Oeverconstructies
 • Damwand
 • Bruggen
 • Duikers
 • Omloopriolen
 • Onderleiders
 • Gemalen
 • Stuwen
 • Steigers
 • Remmingwerken
Rapportages oQuay

Rapportages

Van data naar waardevolle inzichten waarmee u het onderhoud aan uw objecten kunt vormgeven.

 • Nauwkeurige omschrijving van onze bevinden
 • Van duidelijke analyse naar conclusie
 • Zijn voorzien van helder hersteladvies
 • Beantwoorden uw vragen over het object
 • Aan te leveren in video (PIP), GIS, ELSE of PDF