Kade inspectie door oQuay

Onderwaterinspectie met een onderwaterdrone

Nederland is een waterland en daardoor rijk aan grote hoeveelheden waterbouwkundige constructies als damwanden, kademuren, sluizen en oeverconstructies. Al deze constructies moeten geïnspecteerd worden om het veilig functioneren en gebruik ervan te kunnen waarborgen.

Vaak wordt bij deze inspecties alleen gekeken naar de toestand van een object boven de waterlijn. De toestand onder de waterlijn wordt ingeschat op basis van het bovenwaterbeeld. Onze ervaring is dat schade boven de waterlijn vervolgens wel hersteld wordt, maar de schade die zich onder deze lijn bevindt niet. En dat is gevaarlijk.

Het is daarom van groot belang om een goed beeld te krijgen van de toestand onder de waterlijn. Meestal is ‘droogzetten’ geen optie en wordt een duiker ingezet. Wij bieden een efficiëntere en effectievere oplossing: de oQuay-onderwaterdrone. Deze bespaart op de inzet van duikteams en levert aanzienlijk mooiere beelden.

Onderwaterdrone

oQuay beschikt over een eigen onderwaterdrone (ROV). De onderwaterdrone is geoptimaliseerd voor onze doeleinden en geschikt voor visuele inspectie in zowel zoet- als zoutwater en/of troebel of helder water. De onderwaterdrone is uitgerust met een lowlight camera, dimbare LED verlichting, sensoren voor waterdiepte, watertemperatuur enz.

Inspectie met imaging sonar

Wat onze onderwaterdrone echt uniek maakt is de geïntegreerde imaging sonar. Een imaging sonar zendt geluidsgolven uit en vertaalt het weerkaatste geluid in visueel beeld waardoor u onder water kunt zien. Onze imaging sonar werkt op een frequentie van 3,0 Mhz en heeft daarmee een veel hogere resolutie dan concurrerende imaging sonars. De kwaliteit van ons beeld geeft ons een voorsprong op andere partijen.

Werkwijze

Een inspectieteam bestaat uit 2 personen en staat onder leiding van een senior inspecteur. De senior inspecteur heeft jarenlange ervaring in het inspecteren van waterbouwkundige constructies. Hij beoordeelt de opnames en stuurt de ROV-operator aan. De ROV-operator is een gecertificeerde dronepiloot met kennis van waterbouwkundige constructies. De twee communiceren via oortjes, zodat de ROV operator zijn handen vrij heeft om de controller te bedienen.

De ROV-operator bedient de onderwaterdrone met een controller. De controller stuurt via de tether (kabel) signalen naar de onderwaterdrone en ontvangt video- en sonarbeelden terug. De beelden van de onderwaterdrone worden rechtstreeks weergegeven op de beeldschermen in de inspectiebus. U kunt real time meekijken met de opnames. De opstelruimte voor de inspectiebus beperkt zich tot een enkel parkeervak.

Navigatie

Als de onderwaterdrone onder water is, is hij uit het zicht. De onderwaterdrone is daarom uitgerust met een ping sonar. De ping sonar is bedoeld om onder water te kunnen navigeren. Op de ping sonar zijn de in het water aanwezige obstakels (bijv. palen) zichtbaar. De ping sonar helpt de ROV-operator om tussen obstakels door te laveren en bij het te inspecteren object te komen.

Metingen

De onderwaterdrone kan uitgerust worden met een Cygnus staaldiktemeter om staaldiktemetingen uit te voeren.

Hogedruk reinigen

Een caviblaster (300 bar HD reiniger) kan gebruikt worden voor het reinigen van de damwand voorafgaand aan een meting of inspectie.

Een onderwaterinspectie aanvragen?

Wilt u meer informatie of een onderwaterinspectie laten uitvoeren door oQuay? Neem telefonisch contact op via 0592 203 661 of via het onderstaande contactformulier.

Neem contact op

Onderwaterdrone oQuay_web