Inspectie bouwkuipen met onderwaterdrone (rov)

In Nederland is het gebruikelijk om duikers in te zetten voor bijvoorbeeld werkzaamheden in bouwkuipen. De inzet van duikers is per definitie risicovol. Recente ongelukken met duikers bevestigen dit helaas. Gelukkig groeit het besef dat de inzet van duikers niet meer vanzelfsprekend hoeft te zijn. Rijkswaterstaat werkt inmiddels al vanuit de gedachte ‘Niet duiken tenzij’.

In deze blog gaan we verder in op het onderscheidend vermogen van de onderwaterdrone bij de inspectie van bouwkuipen en welke voordelen dat biedt.

Inspectie bouwkuip

Een van activiteiten die door een rov overgenomen kan worden is het inspecteren van de bouwkuip zelf. Duikers moeten controleren of de kassen (schop)schoon zijn en of de planken niet uit het slot gelopen zijn. Dit is voor een duiker geen gemakkelijke opgave. Het zicht in een bouwkuip is door het ontgraven en schoonspuiten enorm troebel. De duiker ziet letterlijk geen hand voor ogen. Controle vindt dan ook plaats op de tast. Verificatie van de resultaten van een dergelijke duikinspectie is lastig. Gelukkig bieden onderwaterdrones met een goede imaging sonar hiervoor een oplossing. Eigenlijk slaan we twee vliegen in een klap. De inspectie wordt veilig uitgevoerd (geen mensen in het water) en de gemaakte opnames zijn van een dermate kwaliteit dat verificatie eenvoudig is.

Hoe kan dat?

Met de sonar kijken we dwars door troebel water heen. De truc is dat we gebruik maken van geluidsgolven (sonar) in plaats van lichtgolven (video). Lichtgolven hebben hele hoge frequenties en kunnen daarom niet ver doordringen in water (Het is niet voor niks donker onder water). De geluidsgolven van de sonar zijn 2.000 keer langer dan zichtbaar licht, daarom dringen deze in troebel water verder door dan lichtgolven. De sonar zendt een geconcentreerde bundel geluidsgolven uit. Slimme software converteert het teruggekaatste geluid naar visueel beeld. U kunt nu zien onder water. Bij een project op de Afsluitdijk is recentelijk aangetoond dat zelfs in het geval van extreem troebel water de sonar hier dwars doorheen kijkt en goede beelden genereert.

Duiker overbodig?

Het voordeel van een duiker is het menselijke aspect; Door te voelen en te prikken kan een duiker veel te weten komen. Ook kan een duiker werkzaamheden verrichten die een onderwaterdrone (nog) niet kan zoals lassen, schoonmaken of iets (de)monteren.

Krachten bundelen!

Zowel een inspectie met onderwaterdrone als met een duiker hebben voordelen. De twee manieren van inspecteren sluiten elkaar niet uit; ze kunnen elkaar juist versterken. De onderwaterdrone kan via sonar een helder en overzichtelijk beeld geven. Op basis daarvan kan een duiker ingezet worden om bepaalde locaties gerichter te onderzoeken of werkzaamheden te verrichten. Zodoende worden de krachten van de onderwaterdrone en de duiker efficiënt en effectief ingezet. Volgens ons is dit de goede invulling van het credo ‘Niet duiken tenzij’.

Meer weten over de mogelijkheden van een inspectie van een bouwkuip? Neem contact met ons op.