Infrastructurele objecten zijn constant in gebruik. Denk maar aan een brug waar dagelijks vele auto’s overheen rijden. Of een kademuur die het water moet keren en ook de verkeersbelasting moet dragen. De objecten moeten continu voldoen aan bepaalde prestatie-eisen. Om te toetsen of aan deze prestatie-eisen nog wordt voldaan, is het nodig om met regelmaat een inspectie te laten uitvoeren. Zodoende weet de beheerder precies wat de conditie is, welke gebreken er zijn ontstaan en wat nodig is om weer te voldoen aan de prestatie-eisen.

Om een inspectie op een objectieve en uniforme wijze uit te voeren, is ongeveer 10 jaar geleden de norm NEN 2767-4 in het leven geroepen. Het toepassen van deze norm is inmiddels gemeengoed geworden in inspectieland. Ook bij oQuay gebruiken we deze norm om de conditie van een object te meten. Wij constateren dat er beheerders zijn die niet weten wat de norm precies inhoudt of de waarde van een conditiemeting onder- of overschatten. In dit blog gaan we hier verder op in.

 

Waarom een norm voor conditiemeting? 

Als beheerder van infrastructuur, zoals een brug, is het belangrijk om te weten wat de conditie van het object is. Wat zijn de gebreken en verkeert het object nu in goede of slechte staat? Om deze vragen te beantwoorden, is er een norm in het leven geroepen: NEN 2767-4. Door een norm voor conditiemeting van infrastructuur op te stellen, wordt op een objectieve manier gekeken naar de technische staat van het object. 

Waar is de norm voor bedoeld?

De norm is bedoeld voor het registreren van (kenmerken) van gebreken en geeft inzicht in de waarde van gebreken en de onderhoudsbehoefte van het object.

Waar is de norm niet voor bedoeld?

De norm NEN 2767-4 is niet bedoeld om een esthetische beoordeling (mooi/lelijk) van het object te geven. Ook geeft de norm geen hersteladvies en laat het risico’s geen invloed hebben op de technische scores. Sommige opdrachtgevers beschouwen een conditiemeting als een document waarop de aannemer een prijs van herstel kan baseren. Daar is de conditiemeting niet voor bedoeld en kan in de praktijk leiden tot onduidelijkheden en financiële tegenvallers.

Grip op de conditie met NEN 2767-4

Als asset manager, oftewel beheerder van objecten, wilt u op de hoogte zijn van de conditie van de door u beheerde objecten. Dit is met name belangrijk voor de lange termijn. Doordat u weet wat de conditie van de objecten is, kunt u het beleid voor het beheer bepalen en grip op de kosten houden. Door de inspectie uit te voeren aan de hand van NEN 2767-4, krijgt de beheerder een duidelijk inzicht in de conditie van het object. Zo is er grip op de technische toestand, de risico’s en kosten op korte en lange termijn.

Voordelen van het gebruik van NEN 2767-4

  • Uniforme wijze van inspecteren 
  • Objectieve beoordeling van gebreken
  • Inzicht in de huidige technische staat van het object

Een inspectie volgens NEN 2767-4

Bij de NEN 2767-4 conditiemeting wordt het object onderverdeeld (gedecomponeerd) in elementen en bouwdelen. Alle bouwdelen worden geïnspecteerd en beoordeeld. De schade-omschrijving wordt volgens de norm genoteerd. 

Vaak worden bij een visuele inspectie alleen de gebreken beoordeeld. Bij een conditiemeting worden alle bouwdelen beoordeeld, ook als er geen gebreken zijn. Dan is de conditie goed of uitstekend.

Gebrekenlijst 

De gebrekenlijst is een lijst waarin per bouwdeel wordt aangegeven welke gebreken er op dat moment geconstateerd zijn, of welke kunnen ontstaan. Doordat de gebrekenlijst wordt opgesteld aan de hand van de NEN 2767 norm, is de lijst opgesteld via een vast raamwerk. Zo worden er enkel gebreken in de lijst opgenomen die visueel waarneembaar zijn, geven een overzicht van het effect van de gebreken en is het niet bedoeld als controlelijst voor een inspecteur. 

Conditiescore 

De technische staat waarin een bouwdeel verkeert, wordt door de inspecteur beoordeeld en wordt gebaseerd op ernst (belang), intensiteit (stadium) en de omvang van het gebrek.  Een bouwdeel scoort een cijfer tussen 1 en 6, waarbij 1 gelijk staat aan een uitstekende conditie en 6 een zeer slechte conditie betekent. 

Conditiescore
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Toelichting
Uitstekende conditie
Goede conditie
Redelijk conditie
Matige conditie
Slechte conditie
Zeer slechte conditie

Eigen softwarepakket: ELSE

De conditiemeting volgens NEN 2767-4 zorgt voor een uniforme en objectieve wijze van het inspecteren van onze infrastructuur. Uiteindelijk is een inspectie slechts een middel om professioneel beheer van objecten mogelijk te maken.  Om de conditie van uw areaal overzichtelijk te maken, hebben we bij oQuay een eigen beheersysteem genaamd ELSE.

Het grote voordeel aan ELSE: het is niet nodig om dure software aan te schaffen. Vanuit oQuay ontvangt de opdrachtgever een persoonlijke inlogcode. Na het inloggen in het systeem komt men terecht op een persoonlijke pagina, waar de kaart te zien is met de daarop geïnspecteerde objecten. Door de conditie met kleuren aan te geven is in een oogopslag de toestand van het areaal inzichtelijk. Per object is de rapportage met foto’s en videomateriaal eenvoudig te bekijken.  Met filters kan eenvoudig een selectie gemaakt worden van bijvoorbeeld objecten in slechte conditie. U hoeft dus niet alle objecten aan te klikken om te ontdekken in welke staat het object is. Het is een van de vele handige tools dat ons systeem onderscheidt van de rest. 

Meer weten over de inspecties van oQuay? Neem contact met ons op.