Als beheerder van waterbouwkundige constructies bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en instandhouding van waterbouwkundige werken. Dan komen er veel vragen op u af. Welke toekomstige veiligheidsrisico’s gaan er komen? Hoe ga ik beleidsmatig om met toekomstig onderhoud? En hoe onderbouw ik het benodigde budget voor het beheer en onderhoud van deze waterbouwkundige objecten? Het antwoord is simpel: zorg voor een tijdige inspectie van en een gedegen rapportage over uw kunstwerken.

Inspecties aan kunstwerken

Onze specialiteit is het boven en onder de waterlijn inspecteren van objecten. Denk hierbij aan:

 • Kademuren
 • Keermuren
 • Walmuren
 • Beschoeiingen
 • Oeverconstructies
 • Damwand
 • Bruggen
 • Duikers
 • Omloopriolen
 • Onderleiders
 • Gemalen
 • Stuwen
 • Steigers
 • Remmingwerken

Inspectie door oQuay

Als beheerder van waterbouwkundige werken  wilt u zo lang en veilig mogelijk gebruik hiervan maken. Het liefst ook nog tegen de laagst mogelijke kosten. En u wilt niet onaangenaam verrast worden  Door een tijdige inspectie en een gedegen inspectierapport is dit mogelijk. Wij zorgen niet alleen voor een rapportage met areaaldata, maar voorzien deze ook van een goed doordachte analyse en conclusie en een uitgekiend hersteladvies. Wij begrijpen welke data en adviezen u als beheerder nodig heeft om uw strategie te kunnen bepalen.

Het belang van inspectie

Bent u beheerder van de openbare ruimte? Dan is tijdige inspectie aan uw waterbouwkundige objecten ontzettend belangrijk. Om de veiligheid te kunnen waarborgen moet de status van kademuren, bruggen, sluizen en andere objecten altijd bekend zijn.

 • Zo lang mogelijk gebruik maken van de objecten
 • Zo veilig mogelijk gebruik maken van de objecten
 • Tegen de laagst mogelijke kosten

CUR117:2015

Wij inspecteren volgens de CUR117:2015. De aanbeveling geeft procedures, regels en eisen voor inspectie, advies en (nader) onderzoek in het kader van beheer van civieltechnische constructies. Door te werken volgens deze norm weet de opdrachtgever wat hij krijgt en weten wij wat wij moeten doen. Het voorkomt interpretatieverschillen tussen de verwachte en geleverde kwaliteit en diepgang ervan.

Conditiemeting volgens NEN 2767-4

We brengen de technische staat van een constructie in beeld door een toestandsinspectie uit te voeren. We beoordelen daarbij visueel alle constructieonderdelen. Een goed voorbeeld hiervan is de conditiemeting volgens NEN 2767-4. We splitsen een object op in onderdelen, een zogenaamde decompositie. Hierbij beoordelen wij elk onderdeel. Ieder onderdeel krijgt een score, ook als het onderdeel goed is. Aan geconstateerde schades koppelen we een schade-omschrijving volgens de norm.

Op basis van de behaalde scores wordt de conditie- en verzorgingsscore van het object bepaald. Deze scores variëren van schaal 1 tot en met 6.

Een inspectie aanvragen?

Wilt u meer informatie of een inspectie laten uitvoeren door oQuay? U kunt ons telefonisch bereiken op 0592 203 661 of laat uw gegevens achter via de contactpagina.