Boven- en onderwaterinspectie door oQuay

Als beheerder van objecten bent u verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan deze kunstwerken. Tijdige inspecties en goede rapportages zijn cruciaal voor u als beheerder. Heeft u een inspectie laten uitvoeren, maar is onduidelijk waar de schades zich exact bevinden aan het object? En weet u niet goed welke schades boven water in relatie staan tot de schades onder water? Wij kunnen u met een boven- én onderwaterinspectie helpen om volledig inzicht te krijgen in de status van uw object.

Boven- en onderwaterinspecties aan kunstwerken

Bij oQuay zijn we gespecialiseerd in zowel boven- als onderwaterinspecties aan kunstwerken. Wij doen inspecties aan onder andere:

 • Kademuren
 • Keermuren
 • Walmuren
 • Oeverconstructies
 • Damwand
 • Bruggen
 • Sluizen
 • Stuwen
 • Havens
 • Duikers
 • Buispalen

Boven- en onderwaterinspectie door oQuay

Bij veel inspecties wordt de situatie boven en onder water apart in beeld gebracht. Hierdoor is onduidelijk waar de schades onder water zich exact bevinden en of deze in relatie staan tot schades boven water. Wij brengen de situatie onder en boven de waterlijn direct met elkaar in verband. Dit doen wij door in een werkgang opnames te maken van zowel boven als onder water. Zo heeft u het complete plaatje van het object over de gehele lengte en hoogte. Dit inzicht stelt u en ons in staat de technische staat en daarmee de onderhoudsbehoefte vast te stellen.

Boven én onder water in beeld

We maken de opname van onder en boven de waterlijn in een werkgang met de inspectieboot of met de hydrone. Bovenop is de 360 graden camera bevestigd, onder de boot of hydrone is de sonar gemonteerd. Door de beelden van de sonar in het boven water beeld te projecteren ontstaat als vanzelf het gecombineerde beeld.

Een inspectie aanvragen?

Wilt u meer informatie of een boven- en onderwaterinspectie laten uitvoeren door oQuay? U kunt ons telefonisch bereiken op 0592 203 661 of laat uw gegevens achter via de contactpagina.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze inspectiemethoden?