Rapportages door oQuay

Een inspectie is een middel en geen doel op zich. Een inspectie is een middel om een plan te maken voor het beheer en het onderhoud van een object. Bij oQuay bent u voor een inspectie aan zowel objecten boven als onder water aan het juiste adres. Door een degelijke inspectie bent u op de hoogte van de huidige conditie van het object en is professioneel beheer mogelijk. De resultaten van de inspectie vertalen wij naar een helder rapport, inclusief analyse en advies. 

Van data naar inzicht

Het gebeurt vaak dat na een inspectie een rapportage wordt gedeeld, die een schat aan data bevat. Een rapportage waar u als beheerder niet altijd direct wat mee kunt. Soms kan het zijn dat u een expert nodig heeft om u te adviseren wat deze areaaldata voor het beheer en onderhoud van uw object betekent. Bij oQuay doen we dat anders en daarom zijn onze rapportage uitgebreid en voorzien van een heldere analyse en advies waar u wat mee kunt.

Onze rapportages: 

  • Zijn voorzien van duidelijke beelden van de bevindingen boven en/of onder de waterlijn
  • Bevatten een heldere analyse en conclusie
  • Zijn voorzien van een pragmatisch hersteladvies
  • Beantwoorden uw vragen over het object
  • Worden in video (PIP), GIS, ELSE of PDF aangeleverd

RAMS analyse

Het is ook mogelijk om de RAMS analyse aan uw rapportage toe te voegen. Bij de RAMS analyse kijken we naar de samenhang tussen de aspecten betrouwbaarheid (Reliability), beschikbaarheid (Availibility), onderhoudbaarheid (Maintainability) en veiligheid (Safety) van een object. Aan de hand van deze vier aspecten is voor elk object de gewenste kwaliteit van de primaire functie te beschrijven, te bepalen en te monitoren. Denk bijvoorbeeld aan een waterkering of bescherming tegen afkalven.

Video’s (PIP)

U kunt de rapportage ontvangen in de vorm van een video (MP4). De video is met iedere desktop of laptop te bekijken. Installatie van speciale software is niet nodig. Deze vorm van rapportage is met name geschikt voor beheerders die zelf het beeldmateriaal willen beoordelen. Afhankelijk van de uitgevoerde inspectie bevat de video onderwaterbeeld, bovenwaterbeeld of het gecombineerde beeld van de situatie onder en boven de waterlijn.

GIS

We kunnen het resultaat van de inventarisatie of inspectie aanleveren als shp-file. Aan de lijnen in het bestand voegen wij kenmerken toe van het object. Denk hierbij aan onder andere de lengte, soort, type, conditie, restlevensduur en risico. U kunt heel eenvoudig objectkenmerken selecteren om de data inzichtelijk te krijgen. Met één druk op de knop ziet u bijvoorbeeld hoeveel m1 u van een bepaald type oever- of kadeconstructie heeft, in welke conditie uw areaal verkeert of hoeveel m1 een verwachte restlevensduur heeft van < 5 jaar. U hoeft niet handig te zijn in GIS om de rapportage te kunnen raadplegen. Wij leveren het rapport ook aan als Excel-bestand. U vindt met behulp van filters eenvoudig het antwoord op uw vraag.

ELSE

ELSE is een in eigen beheer ontwikkeld beheersysteem dat tegemoet komt aan de wensen van de beheerder of asset manager. ELSE onderscheidt zich vanuit de overtuiging dat het niet gaat om wat er allemaal in een systeem vastgelegd kan worden maar om wat u uit het systeem kunt halen.

U hoeft geen dure software aan te schaffen. U ontvangt een inlogcode waarmee u eenvoudig kunt inloggen op onze server. Na het inloggen ziet u een kaart met daarop de geïnspecteerde objecten. U klikt op het object en direct worden de foto’s en video’s van de schadebeelden getoond.

Else beschikt over een module om diverse soorten rapporten te genereren. Deze tool biedt u diverse mogelijkheden:

  • Aantonen van de staat van uw areaal
  • Benodigd budget berekenen voor onderhoud
  • Consequenties van beleidskeuzes inzichtelijk maken
  • Het maken van een geprioriteerde actielijst
  • Eenvoudig meerjarenbegrotingen maken

Meer informatie over onze rapportages

Wilt u meer informatie over onze inspecties en de rapportages die daarbij horen? Neem contact op via 0592 203 661 of het onderstaande contactformulier.

Neem contact op

Videorapportage

onder en boven water

GIS-rapportage

boven water

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze inspecties en de rapportages die daarbij horen?