Een inspectie is een middel en geen doel an sich. Uiteindelijk laat u een object inspecteren om een plan te maken voor het beheer en onderhoud hiervan. Professioneel beheer is pas mogelijk als u alle objecten in beeld hebt en weet hoe de huidige conditie hiervan is.

Rapportage door oQuay

Het gebeurt vaak dat na een inspectie een rapportage wordt gedeeld, die een schat aan data bevat. Een rapportage waar u als beheerder niet altijd direct wat mee kunt. Soms kan het zijn dat u nog een expert nodig heeft om u te adviseren wat deze areaaldata voor het beheer en onderhoud van uw object betekent. Bij oQuay doen we dat anders en daarom zijn onze rapportage uitgebreid en voorzien van een heldere analyse en advies waar u wat mee kunt.

Onze rapportages: 

 • Geven een nauwkeurige omschrijving van de bevindingen
 • Bevatten een duidelijke analyse en conclusie
 • Zijn voorzien van helder hersteladvies
 • Beantwoorden uw vragen over het object
 • Worden in video (PIP), GIS, ELSE of PDF aangeleverd

RAMS analyse

Het is ook mogelijk om de RAMS analyse aan uw rapportage toe te voegen. Bij de RAMS analyse kijken we naar de samenhang tussen de aspecten betrouwbaarheid (Reliability), beschikbaarheid (Availibility), Onderhoudbaarheid (Maintainability) en  veiligheid (Safety) van een object. Aan de hand van deze vier aspecten is voor elk object de gewenste kwaliteit van de primaire functie te beschrijven, te bepalen en te monitoren. Denk bijvoorbeeld aan een waterkering of bescherming tegen afkalven.

Video’s (PIP)

U kunt de rapportage ontvangen in de vorm van een video (MP4). De video is met iedere desktop of laptop te bekijken. Installatie van speciale software is niet nodig. Deze vorm van rapportage is met name geschikt voor beheerders die zelf al het beeldmateriaal willen beoordelen. Afhankelijk van de uitgevoerde inspectie bevat de video onderwaterbeeld, bovenwaterbeeld of het gecombineerde beeld van de situatie onder en boven de waterlijn.

GIS

We kunnen het resultaat van de inventarisatie of inspectie aanleveren als shp-file. Aan de lijnen in het bestand voegen wij kenmerken toe van het object. Denk hierbij aan onder andere de lengte, soort, type, conditie, restlevensduur en risico. U kunt heel eenvoudig selecteren objectkenmerken selecteren om de data inzichtelijk te krijgen. Met één druk op de knop ziet u bijvoorbeeld hoeveel m1 u van een bepaald type oever- of kadeconstructie heeft, in welke conditie uw areaal verkeert of hoeveel m1 een verwachte restlevensduur heeft van < 5 jaar. U hoeft niet handig te zijn in GIS om de rapportage te kunnen raadplegen. Wij leveren het rapport ook aan als Excel-bestand. U vindt met behulp van filters eenvoudig het antwoord op uw vraag.

ELSE

ELSE is een in eigen beheer ontwikkeld beheersysteem dat tegemoet komt aan de wensen van de beheerder of asset manager. ELSE onderscheidt zich vanuit de overtuiging dat het niet gaat om wat er allemaal in een systeem vastgelegd kan worden maar om wat u uit het systeem kunt halen. U hoeft geen dure software aan te schaffen. U ontvangt een inlogcode waarmee u eenvoudig kunt inloggen op onze server. Na het inloggen ziet u een kaart met daarop de geïnspecteerde objecten. U klikt op het object en direct worden de foto’s en video’s van de schadebeelden getoond.

 • Else beschikt over een module om diverse soorten rapporten te genereren. Deze tool biedt u diverse mogelijkheden:
 • Aantonen van de  staat van uw areaal
 • Benodigd budget berekenen voor onderhoud
 • Consequenties van beleidskeuzes inzichtelijk maken
 • Het maken van een geprioriteerde actielijst
 • Eenvoudig meerjarenbegrotingen maken

Meer informatie over onze rapportages

Wilt u meer informatie over onze inspecties en de rapportages die daarbij horen? U kunt ons telefonisch bereiken op 0592 203 661 of laat uw gegevens achter via de contactpagina.

Videorapportage

onder en boven water

GIS-rapportage

boven water

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze inspecties en de rapportages die daarbij horen?