Infrastructurele objecten zijn constant in gebruik. Denk maar aan een brug waar dagelijks vele auto’s overheen rijden. Of een kademuur die het water moet keren en ook de verkeersbelasting moet dragen. De objecten moeten continu voldoen aan bepaalde prestatie-eisen. Om te toetsen of aan deze prestatie-eisen nog wordt voldaan, is het nodig om met regelmaat een inspectie te laten uitvoeren. Zodoende weet de beheerder precies wat de conditie is, welke gebreken er zijn ontstaan en wat nodig is om weer te voldoen aan de prestatie-eisen.

Om een inspectie op een objectieve en uniforme wijze uit te voeren, is ongeveer 10 jaar geleden de norm NEN 2767-4 in het leven geroepen. Het toepassen van deze norm is inmiddels gemeengoed geworden in inspectieland. Ook bij oQuay gebruiken we deze norm om de conditie van een object te meten. Wij constateren dat er beheerders zijn die niet weten wat de norm precies inhoudt of de waarde van een conditiemeting onder- of overschatten. In dit blog gaan we hier verder op in.

 

Waarom een norm voor conditiemeting? 

Als beheerder van infrastructuur, zoals een brug, is het belangrijk om te weten wat de conditie van het object is. Wat zijn de gebreken en verkeert het object nu in goede of slechte staat? Om deze vragen te beantwoorden, is er een norm in het leven geroepen: NEN 2767-4. Door een norm voor conditiemeting van infrastructuur op te stellen, wordt op een objectieve manier gekeken naar de technische staat van het object. 

Waar is de norm voor bedoeld?

De norm is bedoeld voor het registreren van (kenmerken) van gebreken en geeft inzicht in de waarde van gebreken en de onderhoudsbehoefte van het object.

Waar is de norm niet voor bedoeld?

De norm NEN 2767-4 is niet bedoeld om een esthetische beoordeling (mooi/lelijk) van het object te geven. Ook geeft de norm geen hersteladvies en laat het risico’s geen invloed hebben op de technische scores. Sommige opdrachtgevers beschouwen een conditiemeting als een document waarop de aannemer een prijs van herstel kan baseren. Daar is de conditiemeting niet voor bedoeld en kan in de praktijk leiden tot onduidelijkheden en financiële tegenvallers.

Grip op de conditie met NEN 2767-4

Als asset manager, oftewel beheerder van objecten, wilt u op de hoogte zijn van de conditie van de door u beheerde objecten. Dit is met name belangrijk voor de lange termijn. Doordat u weet wat de conditie van de objecten is, kunt u het beleid voor het beheer bepalen en grip op de kosten houden. Door de inspectie uit te voeren aan de hand van NEN 2767-4, krijgt de beheerder een duidelijk inzicht in de conditie van het object. Zo is er grip op de technische toestand, de risico’s en kosten op korte en lange termijn.

Voordelen van het gebruik van NEN 2767-4

 • Uniforme wijze van inspecteren 
 • Objectieve beoordeling van gebreken
 • Inzicht in de huidige technische staat van het object

Een inspectie volgens NEN 2767-4

Bij de NEN 2767-4 conditiemeting wordt het object onderverdeeld (gedecomponeerd) in elementen en bouwdelen. Alle bouwdelen worden geïnspecteerd en beoordeeld. De schade-omschrijving wordt volgens de norm genoteerd. 

Vaak worden bij een visuele inspectie alleen de gebreken beoordeeld. Bij een conditiemeting worden alle bouwdelen beoordeeld, ook als er geen gebreken zijn. Dan is de conditie goed of uitstekend.

Gebrekenlijst 

De gebrekenlijst is een lijst waarin per bouwdeel wordt aangegeven welke gebreken er op dat moment geconstateerd zijn, of welke kunnen ontstaan. Doordat de gebrekenlijst wordt opgesteld aan de hand van de NEN 2767 norm, is de lijst opgesteld via een vast raamwerk. Zo worden er enkel gebreken in de lijst opgenomen die visueel waarneembaar zijn, geven een overzicht van het effect van de gebreken en is het niet bedoeld als controlelijst voor een inspecteur. 

Conditiescore 

De technische staat waarin een bouwdeel verkeert, wordt door de inspecteur beoordeeld en wordt gebaseerd op ernst (belang), intensiteit (stadium) en de omvang van het gebrek.  Een bouwdeel scoort een cijfer tussen 1 en 6, waarbij 1 gelijk staat aan een uitstekende conditie en 6 een zeer slechte conditie betekent. 

Conditiescore
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Toelichting
Uitstekende conditie
Goede conditie
Redelijk conditie
Matige conditie
Slechte conditie
Zeer slechte conditie

Eigen softwarepakket: ELSE

De conditiemeting volgens NEN 2767-4 zorgt voor een uniforme en objectieve wijze van het inspecteren van onze infrastructuur. Uiteindelijk is een inspectie slechts een middel om professioneel beheer van objecten mogelijk te maken.  Om de conditie van uw areaal overzichtelijk te maken, hebben we bij oQuay een eigen beheersysteem genaamd ELSE.

Het grote voordeel aan ELSE: het is niet nodig om dure software aan te schaffen. Vanuit oQuay ontvangt de opdrachtgever een persoonlijke inlogcode. Na het inloggen in het systeem komt men terecht op een persoonlijke pagina, waar de kaart te zien is met de daarop geïnspecteerde objecten. Door de conditie met kleuren aan te geven is in een oogopslag de toestand van het areaal inzichtelijk. Per object is de rapportage met foto’s en videomateriaal eenvoudig te bekijken.  Met filters kan eenvoudig een selectie gemaakt worden van bijvoorbeeld objecten in slechte conditie. U hoeft dus niet alle objecten aan te klikken om te ontdekken in welke staat het object is. Het is een van de vele handige tools dat ons systeem onderscheidt van de rest. 

Meer weten over de inspecties van oQuay? Neem contact met ons op. 

Header blog samenwerking pilot on demand2

Niemand kan overal specialist in zijn. Daarom hebben we bij oQuay inmiddels een netwerk opgebouwd van specialisten op het gebied van inspecties. Een van onze partners is Pilot on Demand, een specialist in het inzetten van drones voor diverse soorten inspecties. In deze blog vertellen we graag meer over deze samenwerking.


Direct lezen:


Over Pilot on Demand

Pilot on Demand wordt gerund door Frank Staats. Sinds 2017 doet hij ‘iets met drones’, zoals hij dat zelf gekscherend zegt. Gestart vanuit een hobby is hij het professionele vak ingerold. Een paar jaar geleden begonnen steeds meer bedrijven met het inzetten van drones voor bijvoorbeeld overzichtsfoto’s. Al snel werden drones ingezet om inspecties mee uit te voeren. Met Pilot on Demand is Frank gestart met inspecties voor de agrarische sector, om vervolgens de diensten uit te breiden met technische inspecties, zoals inspecties aan zonnepanelen.

 

Samenwerking met oQuay 

De samenwerking tussen Pilot on Demand en oQuay is eind 2019 in gang gezet door een kennismaking via TechHub Assen. Peter onderzocht op dat moment of het mogelijk was om door TechHub een onderwaterdrone te laten ontwikkelen. Hij werd in contact gebracht met Frank van Pilot on Demand, die op dat moment een kantoor had bij de TechHub. 

Tijdens een eerste kennismaking kwamen ze er al snel achter dat hun werkvelden behoorlijk wat raakvlakken hebben. De uitdagingen van het vak werden besproken, net als manieren om elkaar te versterken. De mogelijkheid om de onderwaterdrone te combineren met een sonarinspectie werd onderzocht en getest. Het bleek een succes en het begin van een vruchtbare samenwerking. 

Doordat Pilot on Demand en oQuay inmiddels in hetzelfde pand werken, zijn de lijntjes kort. Het gebeurt regelmatig dat de ene partij een opdracht binnenhaalt, om vervolgens de ander erbij te betrekken. Zo wordt Frank bijvoorbeeld ingehuurd als piloot van een drone bij een opdracht van Peter, terwijl Peter als observer meegaat met een opdracht van Frank. Door elkaars kwaliteiten te gebruiken, kan er een completere dienstverlening aangeboden worden aan de klant. 

 

Volop in ontwikkeling

Wat de samenwerking extra uitdagend maakt, is het feit dat beide dienstverleningen redelijk nieuw en volop in ontwikkeling zijn. Zowel het gebruik maken van sonar bij inspecties als het inzetten van drones om een inspectie uit te voeren. Inmiddels worden drones grotendeels niet meer handmatig bestuurd, maar worden ze geprogrammeerd met een route en is de piloot met name aanwezig om ervoor te zorgen dat de vlucht veilig wordt uitgevoerd. Vanuit de overheid is tevens bepaald dat er altijd een piloot aanwezig moet zijn tijdens een vlucht.

Met betrekking tot de onderwaterinspecties is de manier waarop de inspecties worden uitgevoerd aan verandering onderhevig. Door nieuwe software en betere technieken, kan er veel meer in kaart worden gebracht dan een paar jaar geleden. Tien jaar geleden was het niet denkbaar om op deze manier inspecties uit te voeren; de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. In beide sectoren is het ontdekken wat er allemaal mogelijk is en waar de kansen voor de toekomst liggen.

Door samen te werken met specialisten op het gebied van inspecties buiten onze eigen expertise, blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen en mogelijkheden. Zodoende kunnen we onze dienstverlening steeds verder uitbreiden.

 

Een onderwaterinspectie aanvragen

Heeft u een waterbouwkundig object en wilt u weten wat de staat van de constructie is? Samen met Pilot on Demand voeren wij vakkundige onderwaterinspecties uit met een onderwaterdrone, gecombineerd met sonar. Wij kunnen specifieke vragen die u heeft opnemen in de rapportage. Neem gerust contact met ons op via 0592 203 661 of het onderstaande contactformulier.

Neem contact op

drone of duiker bij onderwaterinspectie header

Bij oQuay gebruiken we regelmatig een onderwaterdrone tijdens een onderwaterinspectie. Door een onderwaterdrone te gebruiken, krijgt u een overzichtelijk en helder beeld van de status van de constructie onder water. Nog niet bij iedereen zijn de voordelen van een onderwaterdrone bekend. Daarom wordt een inspectie vaak door een duiker uitgevoerd.

In beide gevallen wordt inzichtelijk gemaakt wat de stand van zaken is onder water en wordt inzicht verkregen in het eventuele onderhoud dat nodig is. Toch is het aan te raden om het onderzoek te laten uitvoeren met een onderwaterdrone. Wat is het voordeel van een onderwaterdrone? En hoe kan een traditionele duikinspectie een onderwaterdrone versterken? We vertellen er meer over in dit artikel.


Direct lezen:


Onderwaterinspectie met sonar


Voordat we dieper ingaan op de voordelen van zowel een onderwaterdrone als een duikinspectie, is het goed om te weten hoe een onderwaterinspectie met onderwaterdrone werkt. Bij een onderwaterinspectie maken wij gebruik van imaging sonar.  De imaging sonar zendt geluidsgolven uit en de weerkaatsing van het geluid wordt geconverteerd naar videobeelden. Omdat geluidsgolven langer zijn dan lichtgolven hebben ze een groter bereik en kunnen we dus meer zien. Op deze manier kunnen we een helder beeld geven van de status onder water.

Inspectie met onderwaterdrone


Zoals gezegd, maakt onze onderwaterdrone gebruik van sonar. Door beheerste, vloeiende besturing van de onderwaterdrone en het grotere bereik van de geluidsgolven dat omgezet wordt in beelden, krijgt u een scherp beeld van wat er onder water gebeurt. Een video gemaakt door een duiker laat zich in veel gevallen moeilijker interpreteren. Door het troebele water en de schokkerige  bewegingen van de duiker is het lastig om u te oriënteren en de beelden te duiden. Zie de video voor een voorbeeld van de twee beelden naast elkaar.

Daarnaast is het gebruik van een onderwaterdrone veiliger omdat er geen mensen in het water nodig zijn. Ook levert onze onderwaterdrone geen overlast op voor eventuele scheepvaart. Door het formaat van de onderwaterdrone, kan de drone op plekken komen waar een duiker niet bijkomt. Hierdoor worden locaties in beeld gebracht die wellicht anders niet geïnspecteerd zouden worden.

Inspectie met duiker


U kunt er ook voor kiezen om een onderwaterinspectie door een duiker te laten uitvoeren. Het voordeel van een duiker is het menselijke aspect; een duiker kan de zintuigen gebruiken om het onderzoek uit te voeren. Door te voelen en te prikken kan een duiker veel te weten komen.

Het nadeel is dat een belangrijk zintuig onder water niet optimaal werkt, namelijk het zicht. Daarbij is het soms lastig te bepalen waar een duiker zich precies bevindt, de referentie naar een nulpunt ontbreekt vaak.

Niet-destructief onderzoek met een duiker

Er zijn diverse inspecties die u door een duiker kunt laten uitvoeren. Dit zijn bijvoorbeeld niet-destructieve onderzoeken (NDO). Onder een niet-destructief onderzoek worden onderzoekstechnieken bedoeld waarbij de kwaliteit van een object wordt ingeschat, zonder dat het object wordt beschadigd. Voorbeelden van dergelijke onderzoeken zijn houtonderzoek, kernboringen en staaldiktemetingen.

Krachten bundelen


Zowel een inspectie met onderwaterdrone als met een duiker hebben voordelen. De twee manieren van inspecteren sluiten elkaar echter niet uit; ze kunnen elkaar juist versterken. De onderwaterdrone kan via sonar een helder en overzichtelijk beeld geven. Op basis daarvan kan een duiker ingezet worden om bepaalde locaties gerichter te onderzoeken. Zodoende worden de krachten van de onderwaterdrone en de duiker efficiënt en effectief ingezet.

Hiervoor werken we geregeld samen met Div-ing. de Boer. Zij zijn gespecialiseerd in inspecties onder water en beschikken over een grote kennis van diverse constructies. Zodoende krijgt u een compleet beeld van de bestaande en toekomstige (onderhouds)toestand van de constructie.

Drone en duiker onderwaterinspectie oquay

Een onderwaterinspectie aanvragen

Heeft u een waterbouwkundig object en wilt u weten wat de staat van de constructie is? Dan kunnen wij een onderwaterinspectie voor u uitvoeren. Desgewenst combineren wij onze onderwaterdrone met een vakkundige duikinspectie. Wij kunnen specifieke vragen die u heeft opnemen in de rapportage. Neem gerust contact met ons op via 0592 203 661 of het onderstaande contactformulier.

Neem contact op

Valkuilen van risicomanagement bij het beheren van assets

Risico’s managen: iets wat zo subjectief is toch objectief meetbaar maken om beslissingen te kunnen nemen. We zijn het er allemaal over eens dat het lastig is om een risico goed te definiëren, te bepalen wat de gevolgen kunnen zijn en te besluiten welke risico’s we willen voorkomen. In dit artikel geven wij u de vijf grootste valkuilen van risicomanagement bij het beheren van assets. Lees hier over de gevolgen van deze valkuilen, maar ook onze vier gouden tips om risicomanagement efficiënt in te zetten voor uw objecten. 


Direct lezen:


De benadering van risico’s

In de praktijk zijn er bij het beheren van assets (objecten) twee natuurlijke manieren om risico’s te benaderen. Namelijk Engineering Exellence en Run to Failure. Twee uitersten als het aankomt op risicomanagement.

Engineering Excellence

Bij deze benadering wordt het risico gemeden koste wat het kost. De mogelijke gevolgen van dit risico zijn enorm of de beheerder voelt zich zo verantwoordelijk voor het risico dat een overkill aan maatregelen en/of onderhoud ontstaat.

Run to Failure

Bij deze benadering is het risico geaccepteerd. De mogelijke gevolgen van dit risico zijn klein of de beheerder voelt zich niet verantwoordelijk (genoeg) voor het eventuele risico. Een tekort aan maatregelen of te weinig onderhoud ligt op de loer.

Het optimum van goed risicomanagement ligt ergens tussen deze extremen. Maar waar?

Valkuilen risicomanagement objectbeheer

 

De 5 valkuilen van risicomanagement bij het beheer van objecten

Doordat risico’s subjectief zijn leidt dit in de praktijk tot veel uitdagingen onder de beheerders. Dit heeft als gevolg dat wij deze vijf valkuilen vaak tegenkomen. Wij hebben deze verzameld zodat u als beheerder een valkuil kunt herkennen en er niet instapt. 

1. Het is heel makkelijk om het heel moeilijk te maken

Mogelijke risico’s vinden is niet makkelijk. De een ziet er nog meer dan de ander. Ook het analyseren van de mogelijke consequenties van de risico’s is een lastige taak. Het is ontzettend makkelijk om risicomanagement heel moeilijk te maken. Niemand weet meer waar het over gaat. Gevolg: de toegevoegde waarde van risicomanagement voor het asset wordt minimaal. 

2. Koste wat het kost worden alle risico’s gemeden

Alle risico’s zijn in kaart gebracht en de beheerder neemt zijn natuurlijke positie in: volledige mijding van alle mogelijke risico’s. Koste wat het kost wordt het risico voorkomen en de beheerkosten rijzen de pan uit. Van efficiënt risicomanagement is al lang geen sprake meer. 

3. Asset managers zijn het over veel dingen oneens

De asset managers (of beheerders) zijn het over veel zaken niet eens. Eigenlijk gaan ze al niet lekker van start. Ook de vraag ‘Wat is een risico?’ leidt tot problemen. Om nog maar te zwijgen over hoe een risico getoetst moeten worden of het risicomanagementproces eruitziet. Heel lastig wanneer er tal van risico’s te definiëren zijn voor één object. Hoe moeten de beheerders er dan in slagen om de risico’s van ál hun objecten te managen? Dit leidt ertoe dat in de praktijk risico’s voor alle objecten wel worden geïnventariseerd, maar daar stokt het proces dan. Een variant hierop is dat er naast inventarisatie ook optimalisatie plaatsvindt, maar dit beperkt zich dan tot enkele objecten en niet de gehele portefeuille van de beheerder.  

4. Er wordt te lang gezocht naar de objectieve waarheid

De beheerders blijven maar in gesprek, want ze blijven het oneens met elkaar. Valkuil is dat ze eeuwig met elkaar praten en zoeken naar dé objectieve waarheid. Nou we zullen het grote geheim onthullen: deze is er namelijk niet. Wij zien risico’s namelijk als het proberen inkaderen van de werkelijkheid. En is de werkelijkheid een en al structuur en objectiviteit? Nee, absoluut niet. Soms is het objectief, soms volledig subjectief en vaak ligt het in het midden. Gevolg is dat beheerders verzanden in de risico’s en de oplossing zoeken op microniveau. Die oplossing wordt uiteraard niet gevonden en er wordt gekozen voor het kwalitatief meewegen van de risico. Cijfers ontbreken en het risicomanagement is volledig subjectief.

5. Er worden complexe oplossingen bedacht

Om toch spijkers met koppen te kunnen slaan, gebruiken beheerders complexe systemen om de risico’s te managen voor hun assets. Een systeem voor alle objecten, die alle risico’s op systematische wijze beoordeeld, maatregelen ontwikkeld voor kritieke faalmodes én dit ook nog eens onderbouwd met bijpassende beheerskosten. De uitkomst voor álle uitdagingen? Nee helaas niet. Een complex systeem is niet altijd een effectieve oplossing. In het systeem worden veel risico’s beoordeeld, wat het onoverzichtelijk maakt. Ook wordt er gesproken in een technische taal, die de beslisser vaak niet spreekt. Al met al is er weinig aandacht voor de risico waarneming van de beslissers. In hoeverre ondersteunt dit systeem dan het risicomanagementproces? 

Input vs output risicomanagement

De grote gevolgen van deze valkuilen

1. Er wordt niet voldaan aan de kern van risicomanagement 

In de basis hebben al deze valkuilen één groot gevolg: er wordt niet voldaan aan de kern van risicomanagement. Want risicomanagement is namelijk het systematisch in kaart brengen van de risico én het nemen van een besluit over de beheersmaatregelen. Alleen dat besluit blijft vaak uit, dus is er geen sprake van volledig risicomanagement. 

2. Inefficiënt asset management

Het doel van asset management is om waarde te realiseren uit assets. Gaat er veel tijd zitten in het proces van risicomanagement? Wordt koste wat het kost gekozen voor totale risicomijding? Of wordt er gebruik gemaakt van (te) complexe systemen? Dan maakt dit het beheer duurder dan nodig en is er geen sprake van efficiënt beheer van assets. In hoeverre kunnen we dan nog spreken van het realiseren van (maximale) waarde uit deze assets? 

Efficiënt risicomanagement voor effectief objectbeheer

 

De oplossingen voor efficiënt risicomanagement

Risicomanagement lijkt in de theorie eenvoudig uit te voeren, maar in de praktijk ligt dat anders. De beheerder staat voor veel uitdagingen als het aankomt op risico- en asset management. Toch zijn er manieren waarop u door effectief risicomanagement uw objecten efficiënt kunt beheren. 

1. Ken de risico’s en besluit welk risico precies vermeden moet worden

Niet ieder risico heeft dezelfde gevolgen en het voorkomen van het ene risico, sluit het andere risico in sommige gevallen uit. Een praktisch voorbeeld is het struikelrisico voor voetgangers bij een hoogteverschil in de aansluiting tussen brug en verharding.

Wat is het probleem dat u wilt vermijden? 

Risicopreventie asset management

2. Maak het alleen moeilijk als het nodig is

Tsja, wanneer is het dan nodig om het moeilijk te maken? Een goede tip hiervoor: gebruik de gevoeligheidsanalyse. Als hieruit blijkt dat er meer details toegevoegd moeten worden, doe dat dan pas. Vaak blijkt dat eenvoudige en pragmatische oplossingen voldoende zijn. 

3. Neem de kosten mee in de beoordeling 

Even terug naar de kern van asset management: het realiseren van maximale waarde uit assets. Dat is heel simpel: er moet meer waarde gecreëerd worden dan dat het onderhoud kost. Een pragmatische manier om dit te doen is de kosten meenemen in de beoordeling van de risico’s. Er kan lang nagedacht worden over wat een risico is en het liefst wordt alles vermeden, maar wat mag dit dan kosten? Als een inbraakverzekering € 1.000.000 kost, is een alarminstallatie die inbraak voorkomt een goedkopere oplossing. Dan wordt dat het risico dat we willen mijden.

4. Ontwerp een goed risicomanagementproces 

Een goed ontworpen proces levert meer op dan een complex en duur systeem. Bij een goed proces wordt het systeem ondersteunend, bij een slecht proces wordt het systeem leidend. Dit beperkt het proces en bevordert de output niet. 

Uit onderzoek blijkt dat als er een goed risicomanagementproces is ontworpen, met relatief simpele methodes kan een beheerder zo’n 20 tot wel 30% van de kosten reduceren

Onze frisse blik op uw assets?

Bent u beheerder van assets en wilt u meer weten over efficiënt risicomanagement om uw objecten effectief te beheren? Bij oQuay inspecteren wij uw natte kunstwerken en voorzien wij u van gedegen rapportages om asset management eenvoudiger te maken.

Neem contact op

RAMS-analyse

Binnen de infrastructuur bouwen we bruggen, sluizen, wegen en nog meer objecten om van A naar B te komen. Om ervoor te zorgen dat we optimaal gebruik kunnen maken van onze infrastructuur moeten deze objecten onderhouden worden. Maar hoe bepalen we nou wanneer een object onderhoud nodig heeft? Wanneer is een object nog goed of veilig genoeg? Daar is de RAMS-analyse een goed hulpmiddel voor. Maar wat houdt de RAMS-analyse dan precies in? Wat is de relatie tot de Risicogestuurde Prestatieanalyse? En wat doet de RAMS-analyse precies? Lees alles over de RAMS-analyse in dit artikel. 


De RAMS-analyse


Wat is de RAMS-analyse?

RAMS staat voor Reliability, Availability, Maintainability en Safety. De RAMS-analyse is een methodiek waarbij een object beoordeeld wordt op deze vier aspecten. In het Nederlands gezegd; we kijken in hoeverre een object voldoet aan de prestatie-eisen binnen de aspecten betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid.

De RAMS-, RAMSHE-, RAMSHEC- en RAMSHEEP-analyse

Naast de RAMS-analyse bestaan er ook de RAMSHE-, RAMSHEC- en de RAMSHEEP-analyse. Maar wat is het verschil? Al deze analyses zijn varianten van de RAMS-analyse, maar des te meer letters, des te meer aspecten erin de analyse worden meegenomen.

RAMSHE-, RAMSHEC- en de RAMSHEEP-analyse

Het grote plaatje

De RAMS-analyse is niet een opzichzelfstaande analyse. De analyse kan wel op zichzelf uitgevoerd worden, maar dient altijd het doel binnen het grotere plaatje. Het doel van de RAMS-analyse is om de prestaties van een object meetbaar te maken door de gewenste kwaliteit van de primaire prestatie te beschrijven, te bepalen en te bewaken. Dit zorgt ervoor dat een beheerder in staat is om zijn assets te managen. Om te weten welke prestatie-eisen gelden voor een object en in welke mate daaraan voldaan moet worden, werkt een objectbeheerder met een Prestatiegestuurde Risicoanalyse. Om goed uit te leggen wat u kunt met de RAMS-analyse maken we een uitstapje naar de Prestatiegestuurde Risicoanalyse (PRA).

De Prestatiegestuurde Risicoanalyse

De PRA is bedoeld om een object zo goed mogelijk te kunnen beheren en onderhouden op basis van meetbare prestatie-eisen. Het opstellen van de PRA bestaat uit vier stappen:

De Prestatiegestuurde Risicoanalyse PRA

Het subjectieve objectief meetbaar maken

Eigenlijk wat de RAMS-analyse doet, is het subjectieve objectief meetbaar maken. Want wanneer is een object betrouwbaar? Voor hoeveel procent moet een object beschikbaar zijn? Wanneer is een object onderhoudbaar? Wanneer is een object nog veilig? Allemaal aspecten waar lang over gediscussieerd wordt wanneer deze meetbaar gemaakt moeten worden, iedereen denkt er namelijk anders over.

Optimaal gebruik van de RAMS-analyse

Om het meeste uit de RAMS-analyse te halen is het belangrijk dat een beheerder de risico’s kent. Hoe kunnen assets mogelijk falen? Wat veroorzaakt dan dat mogelijke falen? Wat zijn de gevolgen van dat mogelijke falen? En wat mag het voorkomen van dat risico dan kosten? Kortom: optimaliseren van het beheer en onderhoud binnen de driehoek van prestaties, kosten en risico’s.

Het risico van de RAMS-analyse

Een groot risico van de RAMS-analyse is het verzanden in het definiëren van de risico’s. Er zijn wel negen definities van een risico in omloop. Het belang van de juiste definitie moet niet onderschat worden. De definitie van het risico bepaalt namelijk ook de maatregel.

Een voorbeeld

Stel dat er een inbraakrisico is. Welk risico willen we dan precies voorkomen? Willen we het risico mijden dat we veel geld kwijt zijn aan het vervangen van al het geroofde goed? Of willen we geen rotzooi en gedoe na een inbraak? Zijn de financiën het probleem, dan zorgen we voor een inbraakverzekering met een goede dekking. Is de rommel en het gedoe het risico dat we willen vermijden; dan is het aanleggen van een alarminstallatie wenselijk.

Peters tip

De winst van een goede risico-analyse zit hem volgens Peter in het denkproces. Wees en maakt u zich bewust van de risico’s en neem pragmatische beslissingen in beheersmaatregelen. Met een pragmatische benadering kan al veel resultaat bereikt worden. Begin eenvoudig en verdiep later.

Neem contact op

Benieuwd naar de status van uw object? Laat een inspectie door oQuay uitvoeren.

Imaging sonar de beste techniek voor onderwaterinspecties

Om als beheerder uw objecten effectief, maar vooral efficiënt te kunnen onderhouden, heeft u inzicht nodig. Inzicht in de technische staat van al uw objecten. De grootste uitdaging hier is de technische staat van uw waterbouwkundige constructies boven én onder water in beeld brengen. Boven water is niet zo ingewikkeld, want dat kunt u zo zien. Onder water gaat wat lastiger. Hoe lang u ook uw adem in kunt houden, het is nooit lang genoeg om uw gehele object te kunnen inspecteren. Laat staan de technische staat ervan helder voor ogen krijgen. Zeker in de Nederlandse wateren, die vaak ook nog eens troebel zijn.


Onder water in beeld met sonar

Gelukkig hoeft u niet langer uw adem onder water in te houden om de volledige technische staat van uw waterbouwkundig object in beeld te brengen. Daarvoor hebben we tegenwoordig sonar, wat staat voor SOund NAvigation Ranging. Een techniek die gebruikt maakt van geluidsgolven en die bedoeld is om ons onder water beeld te geven en ons te navigeren. Een goed voorbeeld uit de natuur is de dolfijn. Wij hebben er nog nooit een met een zaklamp op zijn kop gezien, u wel? Onder water werkt geluid gewoon beter dan licht.

De verschillende sonarsystemen

Er bestaan verschillende sonartechnieken om de situatie onder waterlijn helder in beeld te brengen. In de praktijk blijkt dat vaak niet duidelijk is welke sonartechniek het beste kan worden ingezet. Het is niet zo dat de ene sonartechniek fout is en de andere goed, ze zijn alleen niet allemaal geschikt voor hetzelfde doel. Om u als beheerder meer inzicht te verschaffen vergelijken wij in dit artikel drie soorten sonartechnieken: multibeam, side scan sonar en imaging sonar.

 

Multibeam

Deze sonartechnologie maakt van het beeld onder water een puntenwolk. Hierbij worden dieptes onder water uitgedrukt in kleuren. Multibeam is bedoeld voor het meten van hoogtes onder de waterlijn. Daardoor is deze methodiek erg geschikt voor baggerwerkzaamheden en het bepalen van vaarroutes.

Door het gebruik van multibeam krijgt u antwoord op vragen als:

 • Moet er gebaggerd worden?
 • Is er te diep gebaggerd?
 • Kan hier een vaarroute komen?
Multibeam
Multibeam

Side scan sonar

De side scan sonar-techniek is bedoeld voor het creëren van beeld onder de waterlijn. Het geeft beeld van de bodem onder de boot. Daarom wordt deze techniek ingezet om voorwerpen op de bodem te identificeren. Handig wanneer u bijvoorbeeld een gezonken auto of een scheepswrak wilt vinden.

Deze techniek geeft antwoord op vragen als:

 • Hoeveel voorwerpen liggen er op de bodem?
 • Wat voor voorwerpen liggen er op de bodem?
 • Waar liggen deze voorwerpen op de bodem?
Side scan sonar
Side scan sonar

Imaging sonar

Deze sonartechniek geeft net als de side scan sonartechniek ook beeld onder water. Deze is dus niet bedoeld om te meten, maar echt om de situatie onder de waterlijn visueel te maken. Imaging sonar brengt de niet de bodem in beeld, maar de wal/kade onder de waterlijn. Dit is een techniek die geschikt is wanneer u de technische staat van uw object onder water in beeld wilt brengen.

Imaging sonar geeft antwoord op vragen als:

 • Vertoont mijn object schade onder de waterlijn?
 • Hoe ziet de schade aan mijn object eruit onder de waterlijn?
 • Waar precies zitten de schades onder de waterlijn?
Imaging sonar
Imaging sonar

Multibeam vs Side scan Sonar vs Imaging sonar

Door multibeam, side scan sonar en imaging sonar met elkaar te vergelijken, geven wij u meer inzicht in het juiste gebruik van deze technieken.

multibeam-vs-side-scan-sconar-vs-imaging-sonar (1)

Welke sonartechniek is het beste?

Laten we voorop stellen dat geen van de sonartechnieken slecht is. Ze dienen alleen niet allemaal hetzelfde doel. Als uw doel is om uw object onder water in beeld te brengen, dan moet er gebruik worden gemaakt van imaging sonar. Deze geeft u volledig inzicht in de staat van uw object onder de waterlijn, zodat u uw object op de meest effectieve én efficiënte wijze kunt beheren.

Een sonarinspectie aanvragen

Wilt u als beheerder van een waterbouwkundig object ook inzicht krijgen in de staat hiervan? Vraag dan een onderwaterinspectie bij ons aan. Heeft u specifieke vragen over uw object die u beantwoord wilt hebben? Dan kunnen wij deze opnemen in onze rapportage. Neem direct contact me ons op via 0592 203 661 of het onderstaande contactformulier.

Neem contact op

Een dag mee met oQuay - inspecteren Waterschap Noorderzijlvest

Bij oQuay voeren we inspecties uit aan waterbouwkundige constructies. Deze worden ook wel kunstwerken genoemd en nee dat zijn niet de schilderijen die bij u thuis aan de muur hangen. Waterbouwkundige constructies zijn constructies in, op of aan het water. Denk aan bruggen, sluizen, kademuren, keermuren, oeverconstructies en nog meer. 

Graag nemen wij u een dag mee in het werk van oQuay om daar beeld bij te geven. Afgelopen periode hebben we veel gewerkt voor Waterschap Noorderzijlvest. Voor hen inspecteren wij diverse kunstwerken zoals oeverconstructies, kademuren, keermuren, beschoeiingen en inlaten.

De dag van tevoren

Een goede voorbereiding is het halve werk, want anders kan je weer terug naar kantoor en dat is nou net niet de bedoeling. Wij gaan graag efficiënt te werken en waarborgen dit door te werken met checklisten.  Een van deze checklisten is bijvoorbeeld de  ‘pre flight check’ voor de hydrone. Zo zorgen we ervoor dat we alles bij ons hebben en alles gecontroleerd is op juiste werking. Want zonder dat ene snoertje hebben we wellicht geen beeld. Vrij cruciaal als je klanten willen helpen met het in beeld brengen van hun object.

Morgen gaan we oeverconstructies, kade- en keermuren inspecteren. We hebben nodig: de als ‘commandocentrum’ ingerichte bus, de drone en ook de hydrone. Mocht de situatie ter plekke toch anders zijn dan we nu denken, kunnen we hierop anticiperen.

Onze pre flight check bevat veel vragen, maar om te voorkomen dat het onduidelijk wordt en dit artikel volledig gaat over onze checklist: houden we het maar kort en simpel. Zie hiernaast het resultaat.

Pre flight check - inspecties oQuay

D-day: vroeg op

06:00

Het is zover, de dag van inspectie is aangebroken. Om 06.00 uur gaat onze wekker. Nu de wekker verzet is, is het nog schemer. Toch  maar gauw uit bed om te ontbijten zodat we op tijd op de locatie zijn!

06:30

We zitten in de bus en de zon komt langzaam aan op. We gaan naar Delfzijl en komen langs Groningen Stad. De stad is nog redelijk in rust. Een voordeel, maar soms ook een nadeel, is dat we buiten mogen werken. Vandaag is het heerlijk weer, dus absoluut geen straf!

07:30

We zijn op locatie aangekomen. Eerst even kijken waar we de bus het beste en meest veilig kunnen parkeren hier midden in de stad. Verder is het erg belangrijk om te weten of het water diep genoeg is, of er stroming staat en of er begroeiing in het water aanwezig is. Het uitpakken en opstarten kan beginnen.

08:15

De hydrone ligt in het water en we hebben beeld. We varen de hydrone naar het object en kijken de beelden live mee via de monitoren in de bus. We zien een kleine schade, voor ons een reden om de hydrone er nogmaals langs te sturen om dit gedeelte van het object extra nauwkeurig in beeld te brengen en extra opnames te maken. Zo hebben we op kantoor voldoende beeldmateriaal om te beoordelen.

10:00

Niet het meest spannende deel, maar we zijn nog druk bezig met het maken van opnames. De drone maakt meerdere opnames per seconde om het gehele object in beeld te brengen. Aan het einde van de dag verwacht ik zo’n 100 GB aan data verzameld te hebben.

Eigenaar en inspecteur oQuay - Peter Nieuwenhuizen

Peter Nieuwenhuizen

Eigenaar en inspecteur van oQuay met de onderwaterdrone

Na de inspectie

16:00

De beelden zijn opgenomen, we hebben meerdere objecten volledig  in beeld gebracht, tijd om de hydrone uit het water te halen. We varen de hydrone terug naar de kant en pakken deze uit het water. Na het uitvoeren van de post flicht check: gauw terug naar het kantoor om zo snel mogelijk alle data veilig te stellen.

17:00

De ruwe beelden zijn klaar, maar hier kan de beheerder van Waterschap Noorderzijlvest nog niks mee. Ja er zijn beelden, maar wat is er exact te zien op deze beelden? Maar wat betekenen deze beelden exact? Wat betekent dit voor het onderhoud aan het object? Met wat voor budgetten moet de beheerder rekening houden? We gaan de bevindingen nauwkeurig omschrijven, analyseren deze en voorzien onze rapportage van een conclusie. De beheerder had ook een aantal specifieke vragen over het object en deze beantwoorden we in de rapportage.

Ook een inspectie aanvragen?

Bent u beheerder van een waterbouwkundig object? En zoekt u een partij die met zorg en precisie deze inspecties voor u kan uitvoeren? Lees meer over onze inspecties of neem contact met ons op.

Neem contact op