RAMS-analyse

Binnen de infrastructuur bouwen we bruggen, sluizen, wegen en nog meer objecten om van A naar B te komen. Om ervoor te zorgen dat we optimaal gebruik kunnen maken van onze infrastructuur moeten deze objecten onderhouden worden. Maar hoe bepalen we nou wanneer een object onderhoud nodig heeft? Wanneer is een object nog goed of veilig genoeg? Daar is de RAMS-analyse een goed hulpmiddel voor. Maar wat houdt de RAMS-analyse dan precies in? Wat is de relatie tot de Risicogestuurde Prestatieanalyse? En wat doet de RAMS-analyse precies? Lees alles over de RAMS-analyse in dit artikel. 


De RAMS-analyse


Wat is de RAMS-analyse?

RAMS staat voor Reliability, Availability, Maintainability en Safety. De RAMS-analyse is een methodiek waarbij een object beoordeeld wordt op deze vier aspecten. In het Nederlands gezegd; we kijken in hoeverre een object voldoet aan de prestatie-eisen binnen de aspecten betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid.

De RAMS-, RAMSHE-, RAMSHEC- en RAMSHEEP-analyse

Naast de RAMS-analyse bestaan er ook de RAMSHE-, RAMSHEC- en de RAMSHEEP-analyse. Maar wat is het verschil? Al deze analyses zijn varianten van de RAMS-analyse, maar des te meer letters, des te meer aspecten erin de analyse worden meegenomen.

RAMSHE-, RAMSHEC- en de RAMSHEEP-analyse

Het grote plaatje

De RAMS-analyse is niet een opzichzelfstaande analyse. De analyse kan wel op zichzelf uitgevoerd worden, maar dient altijd het doel binnen het grotere plaatje. Het doel van de RAMS-analyse is om de prestaties van een object meetbaar te maken door de gewenste kwaliteit van de primaire prestatie te beschrijven, te bepalen en te bewaken. Dit zorgt ervoor dat een beheerder in staat is om zijn assets te managen. Om te weten welke prestatie-eisen gelden voor een object en in welke mate daaraan voldaan moet worden, werkt een objectbeheerder met een Prestatiegestuurde Risicoanalyse. Om goed uit te leggen wat u kunt met de RAMS-analyse maken we een uitstapje naar de Prestatiegestuurde Risicoanalyse (PRA).

De Prestatiegestuurde Risicoanalyse

De PRA is bedoeld om een object zo goed mogelijk te kunnen beheren en onderhouden op basis van meetbare prestatie-eisen. Het opstellen van de PRA bestaat uit vier stappen:

De Prestatiegestuurde Risicoanalyse PRA

Het subjectieve objectief meetbaar maken

Eigenlijk wat de RAMS-analyse doet, is het subjectieve objectief meetbaar maken. Want wanneer is een object betrouwbaar? Voor hoeveel procent moet een object beschikbaar zijn? Wanneer is een object onderhoudbaar? Wanneer is een object nog veilig? Allemaal aspecten waar lang over gediscussieerd wordt wanneer deze meetbaar gemaakt moeten worden, iedereen denkt er namelijk anders over.

Optimaal gebruik van de RAMS-analyse

Om het meeste uit de RAMS-analyse te halen is het belangrijk dat een beheerder de risico’s kent. Hoe kunnen assets mogelijk falen? Wat veroorzaakt dan dat mogelijke falen? Wat zijn de gevolgen van dat mogelijke falen? En wat mag het voorkomen van dat risico dan kosten? Kortom: optimaliseren van het beheer en onderhoud binnen de driehoek van prestaties, kosten en risico’s.

Het risico van de RAMS-analyse

Een groot risico van de RAMS-analyse is het verzanden in het definiëren van de risico’s. Er zijn wel negen definities van een risico in omloop. Het belang van de juiste definitie moet niet onderschat worden. De definitie van het risico bepaalt namelijk ook de maatregel.

Een voorbeeld

Stel dat er een inbraakrisico is. Welk risico willen we dan precies voorkomen? Willen we het risico mijden dat we veel geld kwijt zijn aan het vervangen van al het geroofde goed? Of willen we geen rotzooi en gedoe na een inbraak? Zijn de financiën het probleem, dan zorgen we voor een inbraakverzekering met een goede dekking. Is de rommel en het gedoe het risico dat we willen vermijden; dan is het aanleggen van een alarminstallatie wenselijk.

Peters tip

De winst van een goede risico-analyse zit hem volgens Peter in het denkproces. Wees en maakt u zich bewust van de risico’s en neem pragmatische beslissingen in beheersmaatregelen. Met een pragmatische benadering kan al veel resultaat bereikt worden. Begin eenvoudig en verdiep later.

Neem contact op

Benieuwd naar de status van uw object? Laat een inspectie door oQuay uitvoeren.