Imaging sonar de beste techniek voor onderwaterinspecties

Om als beheerder uw objecten effectief, maar vooral efficiënt te kunnen onderhouden, heeft u inzicht nodig. Inzicht in de technische staat van al uw objecten. De grootste uitdaging hier is de technische staat van uw waterbouwkundige constructies boven én onder water in beeld brengen. Boven water is niet zo ingewikkeld, want dat kunt u zo zien. Onder water gaat wat lastiger. Hoe lang u ook uw adem in kunt houden, het is nooit lang genoeg om uw gehele object te kunnen inspecteren. Laat staan de technische staat ervan helder voor ogen krijgen. Zeker in de Nederlandse wateren, die vaak ook nog eens troebel zijn.


Onder water in beeld met sonar

Gelukkig hoeft u niet langer uw adem onder water in te houden om de volledige technische staat van uw waterbouwkundig object in beeld te brengen. Daarvoor hebben we tegenwoordig sonar, wat staat voor SOund NAvigation Ranging. Een techniek die gebruikt maakt van geluidsgolven en die bedoeld is om ons onder water beeld te geven en ons te navigeren. Een goed voorbeeld uit de natuur is de dolfijn. Wij hebben er nog nooit een met een zaklamp op zijn kop gezien, u wel? Onder water werkt geluid gewoon beter dan licht.

De verschillende sonarsystemen

Er bestaan verschillende sonartechnieken om de situatie onder waterlijn helder in beeld te brengen. In de praktijk blijkt dat vaak niet duidelijk is welke sonartechniek het beste kan worden ingezet. Het is niet zo dat de ene sonartechniek fout is en de andere goed, ze zijn alleen niet allemaal geschikt voor hetzelfde doel. Om u als beheerder meer inzicht te verschaffen vergelijken wij in dit artikel drie soorten sonartechnieken: multibeam, side scan sonar en imaging sonar.

 

Multibeam

Deze sonartechnologie maakt van het beeld onder water een puntenwolk. Hierbij worden dieptes onder water uitgedrukt in kleuren. Multibeam is bedoeld voor het meten van hoogtes onder de waterlijn. Daardoor is deze methodiek erg geschikt voor baggerwerkzaamheden en het bepalen van vaarroutes.

Door het gebruik van multibeam krijgt u antwoord op vragen als:

  • Moet er gebaggerd worden?
  • Is er te diep gebaggerd?
  • Kan hier een vaarroute komen?
Multibeam
Multibeam

Side scan sonar

De side scan sonar-techniek is bedoeld voor het creëren van beeld onder de waterlijn. Het geeft beeld van de bodem onder de boot. Daarom wordt deze techniek ingezet om voorwerpen op de bodem te identificeren. Handig wanneer u bijvoorbeeld een gezonken auto of een scheepswrak wilt vinden.

Deze techniek geeft antwoord op vragen als:

  • Hoeveel voorwerpen liggen er op de bodem?
  • Wat voor voorwerpen liggen er op de bodem?
  • Waar liggen deze voorwerpen op de bodem?
Side scan sonar
Side scan sonar

Imaging sonar

Deze sonartechniek geeft net als de side scan sonartechniek ook beeld onder water. Deze is dus niet bedoeld om te meten, maar echt om de situatie onder de waterlijn visueel te maken. Imaging sonar brengt de niet de bodem in beeld, maar de wal/kade onder de waterlijn. Dit is een techniek die geschikt is wanneer u de technische staat van uw object onder water in beeld wilt brengen.

Imaging sonar geeft antwoord op vragen als:

  • Vertoont mijn object schade onder de waterlijn?
  • Hoe ziet de schade aan mijn object eruit onder de waterlijn?
  • Waar precies zitten de schades onder de waterlijn?
Imaging sonar
Imaging sonar

Multibeam vs Side scan Sonar vs Imaging sonar

Door multibeam, side scan sonar en imaging sonar met elkaar te vergelijken, geven wij u meer inzicht in het juiste gebruik van deze technieken.

multibeam-vs-side-scan-sconar-vs-imaging-sonar (1)

Welke sonartechniek is het beste?

Laten we voorop stellen dat geen van de sonartechnieken slecht is. Ze dienen alleen niet allemaal hetzelfde doel. Als uw doel is om uw object onder water in beeld te brengen, dan moet er gebruik worden gemaakt van imaging sonar. Deze geeft u volledig inzicht in de staat van uw object onder de waterlijn, zodat u uw object op de meest effectieve én efficiënte wijze kunt beheren.

Een sonarinspectie aanvragen

Wilt u als beheerder van een waterbouwkundig object ook inzicht krijgen in de staat hiervan? Vraag dan een onderwaterinspectie bij ons aan. Heeft u specifieke vragen over uw object die u beantwoord wilt hebben? Dan kunnen wij deze opnemen in onze rapportage. Neem direct contact me ons op via 0592 203 661 of het onderstaande contactformulier.

Neem contact op